فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن – ۰۹۱۲۸۹۹۲۲۱۸

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن

آموزش دوره های مجموعه FINE DOG  به شرح فوق میباشد

اموزش مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی نژادهای سگ – سگهای خانگی – سگهای نگهبان

فرمانپذیری – همقدم شدن – حفاظت – ردیابی – رفع ناهنجاری – حرکات نمایشی

ارائه خدمات پانسیون نیز محیا میباشد

تلفن تماس با مدیریت مجموعه  : اقای رضا کبودهن

۰۹۱۲۸۹۹۲۲۱۸

ادرس اینستا گرام

https://www.instagram.com/REZAKABOODHAN

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ آموزش تربیت سگ رضا کبودهن – ۰۹۱۲۸۹۹۲۲۱۸
فروش سگ
خرید سگ