فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

ویژگی های شخصیتی نژاد سگ هاسکی

ویژگی های شخصیتی نژاد سگ هاسکی

چرا شناخت هاسکی ها آن قدر اهمیت دارد تقریباً می توان گفت همه سگ هاسکی را دوست دارند نه تنها به دلیل ظاهر جذاب و با وقار آنها بلکه انرژی زیاد رفتار دوستانه و لبخند زیبایی که همیشه بر چهره دارند دوست نداشتن آن ها غیر ممکن می شود البته باید توجه داشت که این ویژگی های دوست داشتنی همراه با برخی رفتار های غیر قابل کنترل دیگر هستند که آن ها را به نژادی نامناسب برای بسیاری از سگ دوستان تبدیل می کند با مطالعه و آگاهی از رفتار و شخصیت هاسکی ممکن است شما هم مثل بسیاری از افراد دیگر ترجیح دهید که دورادور این نژاد جذاب و شگفت انگیز را ستایش کنید موارد بسیاری وجود داشته است که به علت آگاهی پایین صاحب سگ هاسکی ها مایه دردسر همسایه ها شده با آن ها بدرفتاری شده یا حتی دچار آسیب های فیزیکی در خیابان و کوچه شده اند به همین دلیل همه کسانی که قصد خرید نژاد هاسکی دارند باید ابتدا در مورد این نژاد اطلاعات کامل را کسب کرده و از تمام جزئیات و مشکلاتی که ممکن است با آن رو به رو شوند آگاه باشند فقط زمانی که از تمام مشکلات احتمالی و رفتار های هاسکی آگاه شده و صادقانه تمام آن ها را بپذیرید به طور جدی آماده پذیرفتن و سرپرستی از یک هاسکی خواهید بود اگر چه هاسکی صاحب خود را به چالش می کشد ولی واقعیت آن است که هر چه وقت بیشتری را با یک هاسکی بگذرانید بهتر متوجه منطق و علت رفتارهای آن ها می شوید همچنین هاسکی ها در برابر دستورات و خواسته شما مقاومت می کنند و از شما می خواهند که خود را به عنوان یک رهبر توانا و قدرتمند به او ثابت کنید و تنها پس از این کار است که تمام تلاش های شما جواب داده و در ادامه مسیر او وفاداری اش را به شما ثابت می کند بنابر این چالش مواجهه با یک هاسکی را هیچ گاه دست کم نگیرید

آشنایی با سگ هاسکی

ویژه گی سگ هاسکی

 
پت دیتا سگ سگ هاسکی ویژگی های شخصیتی نژاد سگ هاسکی
فروش سگ
خرید سگ